Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu kéo biển 2×1400 HP

Chiều dài lớn nhất: 30.60 m
Chiều dài hai trụ: 28.10 m
Chiều rộng thiết kế: 8.60 m
Chiều cao mạn: 4.00 m
Mớn nước thiết kế: 3.00 m
Trọng tải toàn phần:
Tấn đăng ký:
Máy chính: 02 x 1400HP
Phân cấp: VR – *VRH III Tàu kéo, *VRM
Vùng hoạt động: Biển Việt NamLength O.A: 30.60 m
Length B.P: 28.10 m
Breadth: 8.60 m
Depth: 4.00 m
Draught: 3.00 m
Main engine: 02 x 1400HP
Class: VR – *VRH III TUG, *VRM
Navigation area: Coastal