Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch ngủ đêm 33 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất : 89,60 m
Chiều dài hai trụ : 78,60 m
Chiều rộng thiết kế : 14,20 m
Chiều cao mạn : 4,20 m
Mớn nước : 2,68 m
Số khách : 86 Khách / 33 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao
Máy chính : 2 x 1032 HP
Tốc độ thiết kế : 11 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 07 người + 40 phục vụ

Để lại bình luận