Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch ngủ đêm 24 phòng – 4*

Chiều dài lớn nhất  : 77,68 m
Chiều dài hai trụ : 68,80 m
Chiều rộng thiết kế : 13,80 m
Chiều cao mạn : 3,80 m
Mớn nước : 2,10 m
Số khách : 60 Khách / 24 phòng – Tiêu chuẩn 4 sao
Máy chính : 2 x 580 HP
Tốc độ thiết kế : 10 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 07 người + 40 phục vụ

Hình ảnh nội thất:

Để lại bình luận