Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch ngủ đêm 20 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất  : 75,00 m
Chiều dài hai trụ : 72,30 m
Chiều rộng thiết kế : 12,60 m
Chiều cao mạn : 3,60 m
Mớn nước : 1,90 m
Số khách : 60 Khách / 20 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao
Máy chính : 2 x 700 HP
Tốc độ thiết kế : 10 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 07 người + 40 phục vụ

Hình ảnh nội thất:

Thiết kế nội thất bởi: Le Anh Design

(Website có sử dụng một số hình ảnh của Le Anh Design)

Để lại bình luận