Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch ngủ đêm 10 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất  : 57,46 m
Chiều dài hai trụ : 45,92 m
Chiều rộng thiết kế : 11,74 m
Chiều cao mạn : 3,30 m
Mớn nước : 1,90 m
Số khách : 22 Khách / 10 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao
Máy chính : 2 x 600 HP
Tốc độ thiết kế : 11 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 07 người + 20 phục vụ

Hình ảnh nội thất:Xem thêm…

Để lại bình luận