Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở hàng 23800 DWT

Chiều dài lớn nhất: 165.45 m
Chiều dài hai trụ: 156.25 m
Chiều rộng thiết kế: 25.00 m
Chiều cao mạn: 12.20 m
Mớn nước thiết kế: 8.68 m
Trọng tải toàn phần: 23 860 T
Tấn đăng ký: 15 330 GT
Máy chính: 02 x 2205 kW
Tốc độ khai thác: 11 kts
Phân cấp: VR – *VRH BC-B, ESP; *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

 

Length O.A: 165.45 m
Length B.P: 156.25 m
Breadth: 25.00 m
Depth: 12.00 m
Draught: 8.68 m
Dead weight: 23 860 T
Gross tonnage: 15 330 GT
Main engine: 02 x 2205 kW
Design speed: 11 kts
Class: VR – *VRH BC-B, ESP; *VRM
Navigation area: Unrestricted navigation

Để lại bình luận