Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở hàng 23500 DWT

Chiều dài lớn nhất: 150.55 m
Chiều dài hai trụ: 139.88 m
Chiều rộng thiết kế: 26.80 m
Chiều cao mạn: 12.60 m
Mớn nước thiết kế: 8.90 m
Trọng tải toàn phần: 23 680 T
Tấn đăng ký: 15 025 GT
Máy chính: 02 x 2665 kW
Tốc độ khai thác: 13 kts
Phân cấp: VR – *VRH (BC-XII, EQ CC); *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

 

Length O.A: 150.55 m
Length B.P: 139.88 m
Breadth: 26.80 m
Depth: 12.60 m
Draught: 8.90 m
Dead weight: 23 680 T
Gross tonnage: 15 025 GT
Main engine: 02 x 2665 kW
Design speed: 13 kts
Class: VR – *VRH (BC-XII, EQ CC); *VRM
Navigation area: Unrestricted navigation

Để lại bình luận