Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở dầu/hóa chất 3050 DWT

Chiều dài lớn nhất: 83.90 m
Chiều dài hai trụ: 77.40 m
Chiều rộng thiết kế: 14.00 m
Chiều cao mạn: 6.80 m
Mớn nước thiết kế: 5.10 m
Trọng tải toàn phần: 3 050 T
Dung tích két hàng: 3500 m3
Tấn đăng ký: 1 980 GT
Máy chính: 01 x 1471 kW
Tốc độ khai thác: 11 kts
Phân cấp: VR – *VRH II TOB CTII/III ESP; *VRM
Vùng hoạt động: Biển Nội địa

Length O.A: 83.90 m
Length B.P: 77.40 m
Breadth: 14.00 m
Depth: 6.80 m
Draught: 5.10 m
Trọng tải toàn phần: 3 050 T
Dung tích két hàng: 3500 m3
Gross tonnage: 1980 GT
Main engine: 01 x 1471 kW
Service speed: 11 kts
Class notation: VR – *VRH II TOB CTII/III ESP; *VRM
Navigation area: Coastal

Để lại bình luận