Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Dịch vụ giám sát đóng tàu

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng tàu biển.
 • Giám sát thi công trong quá trình đóng mới, sửa chữa, hoán cải, nâng cấp tàu biển.

 • Supplying a qualified team for supervising of new shipbuilding, conversion, repairing
 • Carrying in-situ ship assessment

Một số dự án đã thực hiện:

 • Giám sát thi công tàu chở hàng 23800 DWT M/V QUANG VINH DIAMOND
 • Thực hiện: 2017-2018;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

 • Giám sát thi công tàu chở hàng 23500 DWT M/V VIET THUAN 235-02
 • Thực hiện: 2017-2018;
 • Thi công: Công ty CP Đóng tàu Thái Bình Dương.

 • Giám sát thi công 02 tàu chở hàng 13500 DWT M/V PTV RUBY
 • Thực hiện: 2017-2018;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng.

 • Giám sát thi công 04 tàu tuần tra cao tốc của Tổng cục Hải Quan
 • Thực hiện: 2016-2018;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173 – Tổng cục CN Quốc Phòng).

 • Giám sát thi công 02 tàu khách cao tốc 300 khách – Tổng công ty du lịch Hòa Bình
 • Thực hiện: 2017-2018;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Công ngiệp tàu thủy Sài Gòn

 • Giám sát thi công tàu chở LPG 1200m3 M/T VISPRING 3668
 • Thực hiện: 2016-2017;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Công ngiệp tàu thủy Dung Quất

 • Giám sát thi công 03 tàu chở hàng rời 8800 DWT – M/V VINACOMIN HALONG; VINACOMIN CAM PHA; VINACOMIN HANOI – Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
 • Thực hiện: 2010-2014;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu Vinacomin

 

 • Giám sát thi công 03 tàu chở hàng 3000 DWT – M/V VINACOMIN 05; 06; 07 – Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
 • Thực hiện: 2011-2014;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu Vinacomin

 

 • Giám sát thi công tàu đổ bộ M/V TAGO 1
 • Thực hiện: 2015-2016;
 • Thi công: Kemudi Santun BHD (Gimwak Group) – Sibu – Malaysia

 • Giám sát thi công sản phẩm công nghiệp: 02 bồn chứa LPG, NH3 600m3
 • Thực hiện: 2017;
 • Thi công: Công ty TNHH MTV Công ngiệp tàu thủy Dung Quất