Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu tuần tra/cứu nạn

Tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ 63m

Chiều dài lớn nhất:  62,80 m Chiều dài thiết kế: 57,00 m Chiều rộng thiết kế: 9,80 m Chiều cao mạn:  4,75 m Mớn nước thiết kế:  3,30 m Tốc độ tối đa:  18,5 hl/h Số thuyền viên: 22 ng Vùng hoạt động:  Không hạn chế Máy chính và công suất:  2×2239 HP   Length…

Xem thêm

Tàu tìm kiếm cứu nạn 30m

Chiều dài lớn nhất:  30,00 m Chiều dài thiết kế: 27,50 m Chiều rộng thiết kế: 6,14 m Chiều cao mạn:  3,60 m Mớn nước thiết kế:  2,00 m Tốc độ tối đa:  20 hl/h Số thuyền viên: 12 ng Vùng hoạt động:  Hạn chế I Máy chính và công suất:  2×1911 HP   Length…

Xem thêm

Tàu tuần tra/cảng vụ 2×700 HP

Chiều dài lớn nhất: 24.00 m Chiều dài hai trụ: 21.80 m Chiều rộng lớn nhất: 6.30 m Chiều rộng mép boong: 6.00 m Chiều cao mạn: 3.00 m Mớn nước thiết kế: 1.59 m Máy chính:  2 x 700 HP Thuyền viên: 6 người Cán bộ công tác, chuyên gia: 12 người Cấp tàu:…

Xem thêm

Tàu tuần tra 400 HP

Chiều dài lớn nhất: 24.20 m Chiều dài hai trụ: 20.80 m Chiều rộng mép boong: 4.50 m Chiều cao mạn: 2.30 m Mớn nước thiết kế: 1.25 m Máy chính:  405 HP Thuyền viên: 6 người Cấp tàu: VRH III HSC   Length O.A: 24.20 m Length B.P: 20.80 m Breadth: 4.50 m Depth:…

Xem thêm