Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở khách

Tàu chở khách cao tốc 3 thân 320 khách

Chiều dài lớn nhất: 44.09 m Chiều dài thiết kế: 39.79 m Chiều rộng thiết kế: 12.00 m Chiều cao mạn: 3.90 m Mớn nước thiết kế: 1.60 m Số hành khách: 320 người Thuyền viên: 08 người Máy chính: 02 x 1450 HP Tốc độ thiết kế: 27 knots Cấp tàu: *VRH HSC II…

Xem thêm

Tàu khách cao tốc vỏ nhôm 300 khách

Chiều dài lớn nhất: 47.60 m Chiều dài hai trụ: 46.85 m Chiều rộng thiết kế: 5.59 m Chiều cao mạn: 2.30 m Mớn nước: 1.05 m Số khách: 304 khách Thuyền viên: 06 người Máy chính: 02 x 1450 HP Tốc độ thiết kế: 28 knots Cấp tàu: *VRH HSC II AL, *VRM HSC…

Xem thêm

Tàu khách cao tốc 290 khách

Chiều dài lớn nhất  : 48,70 m Chiều dài hai trụ : 45,90 m Chiều rộng thiết kế : 7,80 m Chiều cao mạn : 4,60 m Mớn nước : 2,40 m Số khách : 290 Khách Máy chính : 2 x 2300 HP Tốc độ thiết kế : 25 hải lý/h Biên chế thuyền viên : 06…

Xem thêm

Tàu khách cao tốc 260 khách

Chiều dài lớn nhất:    46.89 m Chiều dài thiết kế:    44.67 m Chiều rộng thiết kế:    6.60 m Chiều cao mạn:    2.50 m Mớn nước thiết kế:    1.70 m Số hành khách:    260 người Thuyền viên:    06 người Máy chính:    02 x 1300 HP Tốc độ thiết kế:    18 knots Cấp tàu:    *VRH HSC III;…

Xem thêm