Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Các tàu khác

Tàu đổ bộ 620T

Chiều dài lớn nhất: 48.68 m Chiều dài hai trụ: 42.20 m Chiều rộng thiết kế: 10.80 m Chiều cao mạn: 3.60 m Mớn nước thiết kế: 2.74 m Trọng tải toàn phần:  620 T Tấn đăng ký: 496 GT Máy chính: 02 x 530 kW Tốc độ khai thác: 11.0 kts Phân cấp:  BV…

Xem thêm

Tàu đổ bộ 400T

Chiều dài lớn nhất: 52.80 m Chiều dài hai trụ: 48.00 m Chiều rộng thiết kế: 9.50 m Chiều cao mạn: 2.00 m Mớn nước thiết kế: 1.50 m Trọng tải toàn phần:  400 T Tấn đăng ký: 490 GT Máy chính: 01 x 500 HP Tốc độ khai thác: 10.0 kts Phân cấp:  VR…

Xem thêm

Phà tự hành 100T

Chiều dài lớn nhất: 59.00 m Chiều dài phao:  44.00 m Chiều rộng thiết kế: 12.05 m Chiều cao mạn: 2.60 m Mớn nước thiết kế: 1.30 m Trọng tải toàn phần: 100 T Máy chính: 02 x 300 HP Tốc độ khai thác: 9 kts Phân cấp: VR – SI   Length (O.A): 59.00…

Xem thêm