Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu kéo/công trình

Cần cẩu nổi tự hành 30T x 30m

Chiều dài lớn nhất: 57.10 m Chiều dài hai trụ: 56.00 m Chiều rộng thiết kế: 23.00 m Chiều cao mạn: 4.50 m Mớn nước thiết kế: 2.50 m Máy chính: 02 x 331kW Azimuth thruster Cần cẩu: CBG 300 30T x 30m Phân cấp: LR – A1 I.W.W Pontoon, self propelled, Zone 2, MCH Vùng…

Xem thêm

Cần cẩu nổi 30T x 28m

Chiều dài lớn nhất: 48.10 m Chiều dài hai trụ: 47.50 m Chiều rộng thiết kế: 23.00 m Chiều cao mạn: 4.80 m Mớn nước thiết kế: 2.50 m Cần cẩu: 30T x 28m Phân cấp: VR – SI Vùng hoạt động: Sông/Cảng Length O.A: 48.10 m Length B.P: 47.50 m Breadth: 23.00 m Depth:…

Xem thêm

Tàu thả phao luồng

Chiều dài lớn nhất: 26.20 m Chiều dài hai trụ: 23.60 m Chiều rộng thiết kế: 8.10 m Chiều cao mạn: 1.90 m Mớn nước thiết kế: 1.00 m Tấn đăng ký: 121 GT Máy chính: 02 x 500HP Bơm cứu hỏa: 200m3/h Phân cấp: NK – NS* Multipurpose Work boat Vùng hoạt động: Sông/Ven…

Xem thêm

Tàu kéo biển 2×1600 HP

Chiều dài lớn nhất: 31.90 m Chiều dài hai trụ: 28.50 m Chiều rộng thiết kế: 9.17 m Chiều cao mạn: 3.90 m Mớn nước thiết kế: 3.20 m Trọng tải toàn phần: Tấn đăng ký: Máy chính: 02 x 1600HP Phân cấp: VR/DMA – *VRH I Tàu kéo, *VRM Vùng hoạt động: Ven biển…

Xem thêm

Tàu kéo biển 2×1400 HP

Chiều dài lớn nhất: 30.60 m Chiều dài hai trụ: 28.10 m Chiều rộng thiết kế: 8.60 m Chiều cao mạn: 4.00 m Mớn nước thiết kế: 3.00 m Trọng tải toàn phần: Tấn đăng ký: Máy chính: 02 x 1400HP Phân cấp: VR – *VRH III Tàu kéo, *VRM Vùng hoạt động: Biển Việt…

Xem thêm