Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở hàng

Tàu chở hàng 23800 DWT

Chiều dài lớn nhất: 165.45 m Chiều dài hai trụ: 156.25 m Chiều rộng thiết kế: 25.00 m Chiều cao mạn: 12.20 m Mớn nước thiết kế: 8.68 m Trọng tải toàn phần: 23 860 T Tấn đăng ký: 15 330 GT Máy chính: 02 x 2205 kW Tốc độ khai thác: 11 kts Phân…

Xem thêm

Tàu chở hàng 23500 DWT

Chiều dài lớn nhất: 150.55 m Chiều dài hai trụ: 139.88 m Chiều rộng thiết kế: 26.80 m Chiều cao mạn: 12.60 m Mớn nước thiết kế: 8.90 m Trọng tải toàn phần: 23 680 T Tấn đăng ký: 15 025 GT Máy chính: 02 x 2665 kW Tốc độ khai thác: 13 kts Phân…

Xem thêm

Tàu chở hàng 22000 DWT

Chiều dài lớn nhất: 146.20 m Chiều dài hai trụ: 139.98 m Chiều rộng thiết kế: 22.00 m Chiều cao mạn: 10.50 m Mớn nước thiết kế: 9.00 m Trọng tải toàn phần: 22 000 T Tấn đăng ký: Máy chính: 02 x 2400 HP Tốc độ thiết kế: 9 kts Phân cấp: VR –…

Xem thêm

Tàu chở hàng 15000 DWT

Chiều dài lớn nhất: 138.18 m Chiều dài hai trụ: 127.00 m Chiều rộng thiết kế: 21.20 m Chiều cao mạn: 13.30 m Mớn nước thiết kế: 8.00 m Trọng tải toàn phần: 15 000 T Tấn đăng ký: 10 550 GT Máy chính: 01 x 3965 kW Tốc độ khai thác: 11 kts Phân…

Xem thêm

Sà lan mặt boong 10500 DWT

Chiều dài lớn nhất : 122,80 m Chiều dài hai trụ : 118,00 m Chiều rộng thiết kế : 26,80 m Chiều cao mạn : 7,50 m Mớn nước : 5,20 m Trọng tải toàn phần : 10.500 DWT Máy chính : 2×2000 HP Tốc độ thiết kế : 10,2 hải lý/h Biên chế thuyền…

Xem thêm