Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch

Tàu du lịch ngủ đêm 33 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất : 89,60 m Chiều dài hai trụ : 78,60 m Chiều rộng thiết kế : 14,20 m Chiều cao mạn : 4,20 m Mớn nước : 2,68 m Số khách : 86 Khách / 33 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao Máy chính : 2 x 1032 HP Tốc độ thiết…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 24 phòng – 4*

Chiều dài lớn nhất  : 77,68 m Chiều dài hai trụ : 68,80 m Chiều rộng thiết kế : 13,80 m Chiều cao mạn : 3,80 m Mớn nước : 2,10 m Số khách : 60 Khách / 24 phòng – Tiêu chuẩn 4 sao Máy chính : 2 x 580 HP Tốc độ thiết kế :…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 20 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất  : 75,00 m Chiều dài hai trụ : 72,30 m Chiều rộng thiết kế : 12,60 m Chiều cao mạn : 3,60 m Mớn nước : 1,90 m Số khách : 60 Khách / 20 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao Máy chính : 2 x 700 HP Tốc độ thiết kế :…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 18 phòng – 4*

Chiều dài lớn nhất:  65.50 m Chiều dài thiết kế:  60.50 m Chiều rộng thiết kế: 12.80 m Chiều cao mạn:  3.70 m Mớn nước thiết kế:  2.00 m Số hành khách:  36 người (18 phòng) Thuyền viên và NV phục vụ:  24 người Máy chính: 02 x 350 HP Phân cấp:  VR – SI…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 10 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất  : 57,46 m Chiều dài hai trụ : 45,92 m Chiều rộng thiết kế : 11,74 m Chiều cao mạn : 3,30 m Mớn nước : 1,90 m Số khách : 22 Khách / 10 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao Máy chính : 2 x 600 HP Tốc độ thiết kế :…

Xem thêm