Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu cá

Tàu dịch vụ nghề cá 750 tấn

Chiều dài lớn nhất:  54.45 m Chiều dài hai trụ:  48.80 m Chiều rộng thiết kế:  8.80 m Chiều cao mạn:  3.95 m Mớn nước thiết kế:  3.50 m Máy chính:  1200 CV Dung tích két dầu:  500 m3 Dung tích két nước ngọt:  80 m3 Dung tích khoang cá & đá:  300 m3 Cấp…

Xem thêm

Tàu dịch vụ nghề cá 350 tấn

Chiều dài lớn nhất:  41.83 m Chiều dài hai trụ:  37.00 m Chiều rộng thiết kế: 8.20 m Chiều cao mạn: 3.60 m Mớn nước thiết kế: 2.68 m Máy chính:  1000 CV Dung tích két dầu:  250 m3 Dung tích két nước ngọt: 50 m3 Dung tích khoang cá:  150 m3 Dung tích khoang…

Xem thêm

Tàu dịch vụ nghề cá 220 tấn

Chiều dài lớn nhất:  33.50 m Chiều dài hai trụ:  28.80 m Chiều rộng thiết kế:  7.20 m Chiều cao mạn:  3.10 m Mớn nước thiết kế:  2.50 m Máy chính:  800 CV Dung tích két dầu:  56 m3 Dung tích két nước ngọt: 30 m3 Dung tích khoang cá & đá: 290 m3 Cấp…

Xem thêm

Tàu cá lưới chụp 33m

Chiều dài lớn nhất:  33.00 m Chiều dài hai trụ:  28.60 m Chiều rộng thiết kế:  7.50 m Chiều cao mạn:  3.60 m Mớn nước thiết kế: 2.70 m Máy chính:  829 CV Dung tích két dầu:  40 m3 Dung tích két nước ngọt: 25 m3 Dung tích khoang cá+đá: 260 m3 Chiều dài tăng…

Xem thêm

Tàu cá lưới chụp 30.8m

Chiều dài lớn nhất:  30.80 m Chiều dài hai trụ:  27.80 m Chiều rộng thiết kế: 7.50 m Chiều cao mạn: 3.90 m Mớn nước thiết kế:  2.90 m Máy chính:  811 CV Dung tích két dầu: 40 m3 Dung tích két nước ngọt: 30 m3 Dung tích khoang cá+đá: 230 m3 Chiều dài tăng…

Xem thêm