Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Thiết kế

Tàu du lịch ngủ đêm 33 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất : 89,60 m Chiều dài hai trụ : 78,60 m Chiều rộng thiết kế : 14,20 m Chiều cao mạn : 4,20 m Mớn nước : 2,68 m Số khách : 86 Khách / 33 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao Máy chính : 2 x 1032 HP Tốc độ thiết…

Xem thêm

Tàu chở khách cao tốc 3 thân 320 khách

Chiều dài lớn nhất: 44.09 m Chiều dài thiết kế: 39.79 m Chiều rộng thiết kế: 12.00 m Chiều cao mạn: 3.90 m Mớn nước thiết kế: 1.60 m Số hành khách: 320 người Thuyền viên: 08 người Máy chính: 02 x 1450 HP Tốc độ thiết kế: 27 knots Cấp tàu: *VRH HSC II…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 24 phòng – 4*

Chiều dài lớn nhất  : 77,68 m Chiều dài hai trụ : 68,80 m Chiều rộng thiết kế : 13,80 m Chiều cao mạn : 3,80 m Mớn nước : 2,10 m Số khách : 60 Khách / 24 phòng – Tiêu chuẩn 4 sao Máy chính : 2 x 580 HP Tốc độ thiết kế :…

Xem thêm

Tàu du lịch ngủ đêm 20 phòng – 5*

Chiều dài lớn nhất  : 75,00 m Chiều dài hai trụ : 72,30 m Chiều rộng thiết kế : 12,60 m Chiều cao mạn : 3,60 m Mớn nước : 1,90 m Số khách : 60 Khách / 20 phòng – Tiêu chuẩn 5 sao Máy chính : 2 x 700 HP Tốc độ thiết kế :…

Xem thêm

Cần cẩu nổi tự hành 30T x 30m

Chiều dài lớn nhất: 57.10 m Chiều dài hai trụ: 56.00 m Chiều rộng thiết kế: 23.00 m Chiều cao mạn: 4.50 m Mớn nước thiết kế: 2.50 m Máy chính: 02 x 331kW Azimuth thruster Cần cẩu: CBG 300 30T x 30m Phân cấp: LR – A1 I.W.W Pontoon, self propelled, Zone 2, MCH Vùng…

Xem thêm