Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Dịch vụ

Thiết kế và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy

Thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết và công nghệ thi công tàu biển, phương tiện nổi. Thiết kế hoán cải, nâng cấp tàu biển, phương tiện nổi. Tư vấn kỹ thuật, lập dự án, dự toán đóng tàu. Tổ chức, tư vấn thử nghiêng lệch, thử tại bến, thử đường dài. Thử mô…

Xem thêm

Dịch vụ giám định hàng hải

Giám định khả năng đi biển của tàu. Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng. Giám định kín chắc hầm hàng. Đo lường, đo thể tích hàng hóa, hầm hàng. Giám sát trước và trong quá trình xếp dỡ hàng hóa. Kiểm đếm số lượng. Giám định khối lượng hàng rời bằng phương…

Xem thêm

Dịch vụ giám sát đóng tàu

Khảo sát, đánh giá hiện trạng tàu biển. Giám sát thi công trong quá trình đóng mới, sửa chữa, hoán cải, nâng cấp tàu biển. Supplying a qualified team for supervising of new shipbuilding, conversion, repairing Carrying in-situ ship assessment Một số dự án đã thực hiện: Giám sát thi công tàu chở hàng 23800…

Xem thêm